Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.


OBCHODNE PODMIENKY

Obchodné podmienky

1. Pojmy

» predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu www.a-autokozmetika.sk

Peter Mikša D.O.D

IČO: 41851081

DIČ: 1047457059

Š. Králika 17/13

Prievidza 97101

t.č. 0905 24 64 94


» kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
» tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu  a-autokozmetika.sk
» objednávka - kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj  adresa: Sládkovičova 11, 971 01  P r i e v i d z a  1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa: tel.č.: 046/5422 771

fax č.: 046/5420 685

e-mail.:tn@soi.sk

 

Objednávka

Predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje e-mailové prijatie objednávky do systému. Predávajúcim potvrdená objednávka je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia objednávky. Za dôležité podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky, presný kód tovaru a jeho počet kusov, cena za tovar, za prepravu, spôsob a termín doručenia. Kupujúci (fyzická osoba) musíte uviesť nasledujúce údaje:

Priezvisko a meno

Úplná poštová adresa / adresa doručenia

Telefonický kontakt

Adresu elektronickej pošty.

Stornovanie  objednávky

Stornovanie objednávky zo strany kupujúceho:

Stornovať objednávku bez udania dôvodu je možné len pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky je to možné len ak predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu vzniknutú škodu. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne pri nákupe tovaru špeciálne "na objednávku" kupujúceho alebo v prípade, že už došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

Stornovanie objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci má právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, že sa tovar už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena, výrobca tovaru alebo jeho dodacia lehota. V prípade, že nastane táto situácia, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho a dohodnú sa na ďalšom postupe. Ak už kupujúci zaplatil určitú alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka vrátená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.

Vrátenie  tovaru,  reklamácia

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od jej uzavretia. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi uvedené platby predtým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

Spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Teda do 14 dní od momentu, kedy bolo predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Tovar teda nie je nutné zasielať spolu s oznámením o odstúpení od zmluvy. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, teda poštovné na spätné zaslanie tovaru. Tovar nesmie byť porušený, poškodený, používaný, v originálnom balení. Tovar sa zasiela bežnou poštovou službou - nie na DOBIERKU.

STORNO FORMULÁR na stiahnutie: TU

Alternatívny spôsob riešenia sporov

1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: info@a-autokozmetika.sk

2. Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.

6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

 ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;

 ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

7. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.8. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Termín a spôsob dodania

Objednaný tovar zo záväznej objednávky expedujeme do 24 hodín od prijatia objednávky. (objednávky prijaté do 13:00 hod. sú expedované v deň prijatia objednávky) Objednávky tovaru, ktorý nie je skladom, vybavujeme do 4 týždňov. Kupujúci bude čo najskôr informovaný o možnosti a dobe dodania.


Spôsob dopravy:

Slovenskou  poštou / balík, list - 1.trieda / na dobierku. ( Doručenie 1 až 3 pracovné dni. )

Slovenskou poštou - expres kuriér na dobierku.             ( Doručená bude už v nasledujúci pracovný deň. )

Za doručenie dodávky sa považuje dodanie objednaného tovaru na uvedené miesto.  Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci.

Cena dopravy:

- za poštovné a balné sa účtuje: list a balík 1. triedou 4,50 EUR. Pri objednávke od 70,01 EUR poštovné neúčtujeme.

            expres kuriér 6,50 EUR. Pri objednávke od 100,01 EUR poštovné neúčtujeme.

- pri zásielkach odosielaných na žiadosť kupujúceho iným spôsobom účtujeme skutočné náklady dopravcu.

Platobné podmienky

Úhradu tovaru je možno uskutočniť: dobierkou pri doručení.

Predajná cena

Všetky ceny sú uvedené ako maloobchodné ceny (MO cena) s DPH.

Záručné podmienky

Na všetok sortiment tovaru poskytujeme záruku 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný prezrieť si dodaný tovar. V prípade mechanického poškodenia obalu je kupujúci povinný skontrolovať obsah balenia a v prípade poškodenia tovaru vykonať o tom zápis s dopravcom. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca. Pri nedodržaní tohto postupu /kontroly balíka/ nebude možné na neskoršie reklamácie mechanického poškodenia tovaru brať ohľad. Pred prvým použitím je kupujúci povinný prečítať návodu na použitie, záručné podmienky a týmito informáciami sa aj riadiť pri používaní tovaru. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním.
Pri uplatnení záruky je nutné predložiť záručný list (ak je k príslušnému tovaru dodaný) alebo doklad o kúpe. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby primerané a výrobok nie je možné opraviť iným spôsobom tak, aby boli obnovené všetky jeho predchádzajúce funkcie a parametre.
Pri uplatňovaní prípadnej reklamácie postupujte nasledovne:
- Zavolajte, prípadne pošlite e-mail, kde uvediete typ výrobku , číslo predajného dokladu a popis závady.
- Zašlete tovar na adresu predávajúceho spolu so záručným listom, dokladom o kúpe a popisom závady

NÁROK NA REKLAMÁCIU SA NEVZŤAHUJE NA:

- poškodenie tovaru pri preprave (tieto škody je nutné riešiť hneď pri preberaní tovaru)
- škody na tovare z neobvyklého používania alebo škody zavinené užívateľom
- škody spôsobené vonkajšími vplyvmi a chybnou manipuláciou

 

VERNOSTNÝ PROGRAM:

Vernosť a registrácia sa vypláca. Byť verným sa Vám teraz vyplatí. Pre registrovaných zákazníkov ponúkame zaujímavé vernostné zľavy a to až do výšky 10%. Stačí sa iba zaregistrovať. Každý registrovaný zákazník obdrží zľavu na nákup a to podľa hodnoty jeho objednávok. Všetky zrealizované a zaplatené nákupy sa budú kumulovať a systém automaticky pridelí zľavu podľa nižšie uvedenej tabuľky:

0 - 99,99 eur = 0%

100 - 199,99 eur = 1%

200 - 399,99 eur = 2%

400 - 599,99 eur = 3%

600 - 899,99 eur = 4%

900 - 1199,99 eur = 5%

1200 - 1499,99 eur = 6%

1500 - 1799,99 eur = 7%

1800 - 2099,99 eur = 8%

2100 - 2999,99 eur = 9%

nad 3000 eur = 10%

Samotná zľava sa prejaví v účte registrovaného užívateľa a je uplatnená okamžite po prihlásení na e-shopu. Registrovanému užívateľovi sa tak hneď zobrazia ceny už po zľave.

Vernostná zľava sa nevzťahuje na tovar v akcii a na leštičky.

Pravidlá a veľkosť vernostnej zľavy môže prevádzkovateľ upravovať a meniť.


Vaša spokojnosť  - náš cieľ.

Náš cieľ - Vaša spokojnosť.